22 agosto 2015

ICOM IC-7300 NEW! – TOYKO HAMFAIR 2015

http://qrznow.com/new-icom-ic-7300-toyko-hamfair-2015/

Publicar un comentario